Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KARCHER USŁUGI CZYSZCZENIA ZBIGNIEW ORZAŁKIEWICZ z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Zamenhofa 51/3.
 2. Kontakt z administratorem Ochrony Danych – info@czyszczenie-karcher.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
 • Wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem art. 6 ust 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez firmę na rzecz Pana/Pani.
 • Podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe.
 • Operatorzy pocztowi i kurierzy.
 • Operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności.
 • Organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 5. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, ma Pani/Pan prawo przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

Pozdrawiamy

 

KARCHER USŁUGI CZYSZCZENIA
ZBIGNIEW ORZAŁKIEWICZ